tłumaczenia tłumaczenia übersetzung Übersetzung
preklady Preklady
Usługi turystyczne Usługi turystyczne

Ul. Koňevová 110 1685 č. 21
130 00 Praha 3
tel. 00420608544588
skype: Wlodek Lukomski, (Prague CZ)
e-mail: lukomski@volny.cz; lukomski@atlas.cz

stopka